Könyvek
- szövetszerkezetes épületek
Írások
Rajzok
Szabadalmak

Tanítványok
nyomtatóbarát verzió | csak a szöveg
 
Sámsondi Kiss György:

EX OPERIBUS

Sohasem volt ideje az elvégzett munka részletes összefoglalására és publikálására - mindig újat kezdett.
A dokumentumokból is sok elveszett. Ami megmaradt, nagy szellemi értéket képvisel. Ebből ragadunk ki néhány részletet.
Néhány kiragadott példa az 1945-ben a fővárosnak felajánlott, sikerrel alkalmazott építési módszereiből, eljárásaiból:

- Alapozás heterogén talajon, az alsó élek mentén perforált rácsok feszültségi egyensúlyát utólagos lemezbetétekkel biztosítva.

- Könnyű vasbetonváz, a nyílászárók vasbetontokja egyben teherhordó szerkezet.

- Csavarással előfeszítő berendezés.

- Sorozatgyártásra alkalmas, oldalperforációval könnyített vasbetontartók.

- Perforált vasbeton elemek és rácsok függőleges síkú gyártására alkalmas berendezés.

- Burkolólemez-gyártás gipszből, vízszintesen csúsztatható választó üveglapokkal, közlekedőcsöves beöntési móddal (alulról emelkedő habarccsal) lehajtható oldallapokkal.

- Betonszövetgyártás bennmaradó vagy eltávolítható öntött negatívval.

- Betonszövetgyártás függőlegesen felfelé húzható U profilú vízelvonó anyaggal töltött keretekkel.

- Betonszövetgyartás fémprizmák egyoldali kihúzásával.

- Emelhető betonszövetfödém a falak helyén munka közben merevíthető U alakú fémállványzatra beakasztható Archimedész emelőcsavarral.

- Négyzetes gipszszövetlapokból összetett ritkarácsos födém.

- Dermesztett héjjal és betétlemezekkel, spirálbetétekkel gyártott négyzet keresztmetszetű csőgerendákból összeállított födém.

- Vizesblokk közös födémmedencében.

- Padlófűtés légvezetékrendszerének automatikus előállítása födémelemgyártásnál.

- Keret nélküli széttolható ablakszárnyak.

- Áthelyezhető betonszövet válaszfalrendszer.

- Függőlegesen perforált kerámiaelemekből átvezetett armírozással készített födém és fal.

- Vízelvonással dermesztett betonszerkezetek:
a) kötésgyorsítással,
b) betonszilárdság növeléssel,
c) zsugoradás-csökkenéssel,
d) oldalnyomás eliminálással.

- Vízelvonással dermesztett betonszerkezetek míntázófelületei:
a) kétoldali végleges felülettel,
b) eltávolítható mintázattal,
c) időjárásálló külső burkolattal,
d) belső hőszigetelő és klímaszabályozó burkolattal.

- Vízszintesen vasalt hajlított betonhéj falak, szövetfödémekkel.

- Héjfalak szerelési módjai:
a) profilacél betétvázzal, állítható rögzítőcsavarokkal,
b) egyoldali üvegmintázattal, másik oldali vízelvonással,
c) épített kettős mintázattal,
d) szövetfödém perforációra rögzített szerelvényekkel,
e) külső dermesztéssel, belső csúsztatott zsaluzattal,
f) belső dermesztőcsövekkel, külső csúsztatott mintázattal.

- Burkolólemez, lemezsíkú kétirányú perforációval.

- Önhordó födémvasalás.

- Egyirányú gerendázat, keresztirányban közéfeszített betételemekkel.

- Szekrénypillérek előállítása előregyártott vízszintes merevítőlapokkal, átfűzött szövetfödémekkel.

- Keret nélküli billenő ablakok.

- Üveglap burkolási mód vízelvonó mintázatra felerősített lapokkal.

- Épületköpeny árnyékolás, külső tolóablakos áramlásszabályozással.

- SüIlyesztett közlekedőfelületű födémsávok, az intenzív takarítást igénylő felületek elkülönítésével.

Így tovább a 206. pontig - megannyi találmányszintű - legtöbbször meg is valósított gondolat, melyek kérdésfelvetése is csak többnyire ma vált közérthetővé.

Mit tegyünk, hogy jól épül jön a jövőnk? 1945. V. 6-án tartott elvadásából néhány kiragadott sor:
Az állam összehangolhatja a civilizáció és kultúra eszközeit közös hatásfokra, ez legtöbbet az építőiparon lendíthet...
Az új városokat lineárisan helyezzük el, gyors és lassúbb vasúti közlekedési sávra felépítve...
A teheráru egységes csomagokban automatikusan a lakásokba érkezhet...(konténerizáció).
Meg kell találnunk az utat: meg kell hagyni az emberek kedvenc tárgyait és művészi hajlamait, az ilyen tárgyak iránti vágyaikat, de úgy, hogy ugyanakkor felesleges munkára ne pazarolják életüket. A szorosan épülethez kapcsolódó tárgyak legyenek beépítettek; a kevésbé szorosan kapcsolódók legyenek szabványosítottak és cserélhetők, a többi pedig egyénre szabott...
Javaslat lakóház előregyártásra, 1953-ból (idézetek):

1.4. A szállító, szerelő eszközök gazdaságossá tétele céljából az elemek súlya - méretükhöz és igénybevehetőségükhöz viszonyítva - alacsony.

1.5. Kisszámú alkatrésztípus több variációban felhasználhatóan olyan méretkoordináció, mely azonos határméretek mellett az elemeket másféle épületek előállítására is alkalmassá teheti.

1.6. A gyártott épületek használati értéke lehetőleg a hagyományos építési módok hasonló indexe felé emelkedjék, az alkotórészek pótlása és javítása egyszerűbb legyen.

1.7. A helyszíni előkészítő és szerelő munka - különösen az alapozás - egyszerű és minimális munkaigényű.

1.8. A felszerelési, installációs és berendezési tárgyak szintetikusan alkalmazkodjanak méretben és igényességben a gyártott épüietrészekhez.

Érdemes összehasonlítani ezeket a mai könnyűszerkezetes program igényeivel.
Az építész családi háza, 1956. (javaslat.)
E helyen vázolja a rendező szerkezet elvét, a "do it yourself" munka lehetőségét.

Fizikai munkát a módszer ott vesz igénybe, ahol összhatásában magasabb rendűt produkál, mint az ismeretes nagy berendezést igénylő eljárások. Ez a fizikai munka nem unalmas és nem megerőltető. Élénken tartja az érdeklődést és változatos, különlegesen leegyszerűsített miniatűr berendezései versenyképesek kell legyenek ennek következtében.

Megértéséhez a kortársaknak különleges érzékre és érettségre volt szüksége. Az általa megsejtett tendenciák egyre jobban érvényesülnek.
Dacolva három szívtrombózissal, utolsó vázlatait néhány nappal halála előtt készítette.

(Megjelent a Magyar Építőművészet 1973/6-os számában)