Könyvek
- szövetszerkezetes épületek
Írások
Rajzok
Szabadalmak

Tanítványok
Mit tegyünk, hogy jól épüljön a jövőnk?
Egy építész családi háza
Sámsondi Kiss Béla Ybl-díjas építész alkotó-feltaláló életútja
Székelyfurfang a vasbetonban
Szövetszerkezetes építési mód és a magánlakás-építés
In memoriam

Olgyay & Olgyay
nyomtatóbarát verzió | csak a szöveg
 


Sámsondi Kiss György

Sámsondi Kiss Béla Ybl-díjas építész alkotó-feltaláló életútja

Az életút főbb állomásai


A Műegyetem Építész Karának elvégzése után a húszas évek második felében Resicán és Temesváron dolgozott. Először alkalmazott volt, majd önálló tervező és kivitelező vállalkozó lett.

Megtanulta a hidegen hajlított vékony acélszelvényekből készülő teherhordó elemek szerkesztésmódját. Épületeinél fával, gipszlemez burkolatokkal, szárazvakolattal kombinálta ezeket. A terhelésre, valamint hő- és nedvességhatásra mozgó faszerkezet a gipszburkolatban természetesen repedéseket okozott. Megkísérelte az utóbbit cementhabarccsal merevíteni.

Váratlan eredményre jutott: a gipszelemekkel érintkező cementhabarcs nem károsodott, sőt, gyorsan kötő, nagyszilárdságú homokbeton keletkezett.

Ennek az a magyarázata, hogy a gipsz magába szívja a kötéshez nem szükséges keverővizet, "megdermeszti" a habarcsot, majd nedvesen tartja a vékony habarcsréteget, elősegítve fokozott szilárdulását.

Ez adta az alapötletet: öntsük a homokbetont gipsz zsaluzatba és legyen ez az épület tartószerkezete. A bennmaradó zsaluzat hőtechnikailag és esztétikailag előnyös gipszfelületet ad, a beöntött homokbeton nem gyakorol hidrosztatikai nyomást a mintázatra, így olcsón állítható elő, nagyobb méretpontossággal. Nem szükséges a csömöszölés, a vibrálás, vibro-vákuumozott betonminőség jön létre a gipsz és a magas cementtényezőjű homokbeton egymásra hatása eredményeként. Ez a hatás viszont csak vékony 1-4 cm vastag lemezekben érvényesül, tehát teljesen új szerkesztésmód szükséges. Így jött létre a szilikátalapú könnyűszerkezetes építési mód számtalan változata.

Lényege az épület makrocellás szerkesztése mikrocellás monolittá összebetonozott szövetből. A makrocella hasonlít az élő szervezet sejtrendszeréhez, tehát optimális a teherbíró-képessége. Többfunkciójú szerkezet jön létre, a háromdimenziós lemezmű beépített bútorként használható. Trópusi területen ugyanez napvédő rácsként szerepelhet.

A vékony szerkezet szerkesztés- és számításmódja "modell-analóg". Ez azt jelenti, hogy a hagyományos vasbeton összetevői alkalmazkodnak az átlag 2 cm-es szerkezetvastagsághoz arányosan csökken a betonacél átmérő, a betontakarás és a legnagyobb adalékszemcse átmérője. Csökken a rugalmassági modulusz is, így a szerkezetek kevésbé érzékenyek egyenlőtlen süllyedésre, dinamikus hatásokra.

Sámsondi Kiss Béla a harmincas években és a negyvenes évek első felében e szerkesztési elvek alapján tervezte kísérleti épületeit. Ekkor már Budapesten élt, ahova 1937-ben költözött át családjával együtt. Megbízói mindig akadtak. Csábító volt a meglepő mértékű anyagmegtakarítás, s ez versenyképes építést tett lehetővé az akkori piacgazdasági, majd részben hadigazdasági körülmények között.

A helyszínen előgyártott gipsz (vagy hőszigetelő-anyaggal kombinált gipsz); a bennmaradó zsaluzatok előállítása és összeállítása, a vasalat elhelyezése, a betonhabarcs "beöntése" viszonylag intelligens munkát igényelt. Érdekes módon mindig sikerült maga mellé állítani egy lelkes, szakmunkásokból és betanított munkásokból álló csapatot. Ennek egyik oka az alkotó ember ösztönös érdeklődése az újszerűség, a tehetség iránt, másik az, hogy a durva, nehéz munkák (pl. a vakolás) elmaradtak, nem is beszélve az anyagmozgatás jelentős csökkenéséről


Tendencia-felismerései, megsejtései, feltalálói munkamódszere

Az igény és az eszköz - az építészeti funkció, forma és a rendelkezésre álló szerkezetek közötti interakció örök az építés fejődésében. Nála a kiinduló ötletek zömmel szerkezeti újítások, felismerések, módszerek voltak. Csak néhány, az elsődleges módszeréből levezetett, részben
meg is valósított, bizonyíthatóan dokumentált újdonság:

- A födémemeléses technológia (Lift-slab)
- Keret nélküli szellőző és világító ablakok
- Automatikusan takarítható (elárasztható) padlók
- Átszellőzőtt külső burkolatok
- Az épülethigiénia fogalmának bevezetése
- Lineáris városszerkezet különböző sebességű pályához kötött közlekedési eszközökre építve
- Szabadon osztható flexibilis téralkotás
- Az ipari sorozatgyártás és a monolitikus szerkezeti viselkedés szintézise különböző
szerkezetrendszereknél

Megelőzve a nagyméretű típusépületek aberrációját, az épület végső térbeli képzése szempontjából semleges vakgyártásra tett javaslatot - a bennmaradó zsaluzatként, beépített bútorként szereplő elemek, cellák sorozatgyártására, hasonlóan a nyomda betűihez (Gutenberg elv). Szerette volna, ha a durva, nem gépesíthető fizikai munka elenyészne az építésnél. Készíttetett egy filmet, ahol egy kísérleti ház építését, a gipszelemek elhelyezését, a beton beöntését manikűrözött körmű fiatal nők végezték el.

Korai, különleges modulkoordinációt fejlesztett ki, ahol primer, szekunder, tercier hálók kötődtek az építészeti és a szerkezeti elemekhez. Felismerte a tízes számrendszer hátrányait, ezért a hatos szám többszörösét használta. Megkísérelte egyesíteni a metrikus és az un. imperiális méretrendszereket egy közös hálóban.

Az olcsó energia és az anyagpazarlás időszakában vezette be a vasbetonnak azt az emberi szervezet sejtjeire emlékeztető szerkesztésmódját, amely az épület fajlagos térfogatához viszonyítva 50-70 %-os anyag (súly, szállítás) megtakarítást és az ebbe fektetett energia arányos megtakarítását tette lehetővé.

A negyvenes években fejtette ki az automatizált, csöveken át történő áruelosztás és ellátás gondolatát.

Az építés komplex felfogását az ötvenes évek elején fogalmazta meg, az anyag, energia, élőmunka, szállításigény, az élettartam s a fenntartási költségek figyelembevételével. Kifejezett célja ezek harmonizációja volt. Az


Az Építés Fejlődéséért Alapítvány támogatásával 1998. október 27-én a Magyar Építőművészek Szövetsége Sámsondi Kiss Béla születésének 100. és halálának 25. évfordulójura emlékezve konferenciát rendezett. Ez a szöveg az emlékülést és a kapcsolódó kiállítást előkészítő feltáró munkát, valamint az ott elhangzottakat összefoglaló tanulmány részlete.